Adasvételi szerződés Földhivatal Ügyvéd Illeték Biztosítás Adókedvezmény Támogatások
 

 

Illeték

Lakástulajdon szerzése estén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értéke, amit a vevőnek kell megfizetnie.

Az illeték mértéke - lakásonként 4 millió forintig 2 %, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 6%. Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2%-os illeték, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6% illetéket kell fizetni. Ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz lakásépítési kedvezményben részesül, ennek összegét - bizonyos kivételekkel - a forgalmi értékből le kell vonni. Az illeték mértéke (lakás kivételével) 10 %. Üdülõ ingatlan, és építési telek vagyonátruházási illetéke is a forgalmi érték: 10%-a.

Illetékmentesség

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakás építésére, építtetésére és értékesítésére jogosult vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása.

A 30 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű lakások esetén annyi a kedvezmény, hogy 15 millió-ig illetékmentes, az ezt meghaladó rész illetékköltes, melynek mértéke a 15 millió forint feletti részre 6-%.

Illetékkedvezmény

Az adásvételi szerződés napján (ez az illetékkötelezettség keletkezésének a napja) a 35. évet be nem töltött személyek első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50-áig terjedő, de maximum 40000 forint kedvezményre jogosult, feltéve ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 8 millió Ft-ot.

Az illetékhivatal határozatban értesíti a vevőt a fizetendő illeték összegéről, amelyre bizonyos feltételek mellett részletfizetést lehet kérni.