Adasvételi szerződés Földhivatal Ügyvéd Illeték Biztosítás Adókedvezmény Támogatások
 

 

Kiegészítő kamattámogatásos hitel

Kiegészítő kamattámogatás vehető igénybe 30 millió forintot meg nem haladó összegű építési költségek, vagy vételár esetén (a 30 milliós határ a telekár nélkül, de áfával együtt értendő). A támogatást csak új lakás építésére vagy értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlása esetén vehetik igénybe a házaspárok, és gyermeküket nevelő személyek részére, ha legalább egyikük magyar vagy uniós állampolgár és aki megfelel a támogatott személy fogalmának. A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter engedélyével rendelkező külföldi házaspár vagy a gyermeket nevelő külföldi személy is részesülhet támogatásban.

A szabályokat a lakáscélú állami támogatásokról szóló, többször módosított 12/2001. (I. 31.) sz. Korm. rendelet rögzíti.

A hitellel érintett ingatlanban a jogosult igénylő(k)nek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie/ük.

    Az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak nem lehet államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú fennálló kölcsönük. Kivéve, ha vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik. Nem vonatkozik arra a szülőre, nagyszülőre, aki csak nagykorú gyermekének, unokájának államilag támogatott kölcsön ügyletében - tulajdont nem szerző - adóstárs, vagy az állami támogatású hitel révén azzá válik.